Organizacja Kursów

ANGIELSKI         NIEMIECKI     WŁOSKI      HISZPAŃSKI       ROSYJSKI       FRANCUSKI  

  • Przeprowadzanie testów diagnostycznych określających poziom zaawansowania języka.

Ocena kompetencji językowej słuchaczy przystępujących do kursu jest dla nas zasadniczą wskazówką. Diagnostyka kompetencji odbywa się na podstawie pisemnego testu, sprawdzająca cztery sprawności językowe lub rozmowy z lektorem. Celem testu jest jak najdokładniejsze określenie poziomu znajomości języka oraz przyporządkowanie uczestników do grup.
W przypadku dzieci młodszych nie stosujemy testów diagnostycznych. Zakwalifikowanie do grupy dokonujemy wówczas na podstawie rozmowy z dzieckiem oraz rodzicem na temat dotychczasowego kontaktu dziecka z językiem obcym.

 

  • Określenie potrzeb językowych.

     

  • Ustalenie grup oraz częstotliwości zajęć.

     

  • Kontrola postępów nauczania.

a) na zajęciach krótki, pisemny sprawdzian ze znajomości słownictwa,

b) na koniec każdego semestru przeprowadzany jest egzamin sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez słuchacza, obejmujący wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie).

c) Egzaminy są obowiązkowe dla osób niepełnoletnich i maturzystów. Osoby dorosłe nie muszą przystępować do egzaminu, jeżeli z jakiegoś powodu sobie tego nie życzą. O kwalifikacji na wyższy poziom zaawansowania decyduje wtedy lektor prowadzący zajęcia.

 

  • Ocena postępów w nauce.

Lektor przygotowuje szczegółową ocenę postępów w nauce uczestników kursu zawartą w raporcie semestralnym wraz z wynikami testów i egzaminów oraz wykazem uczęszczania na zajęcia. W przypadku dzieci i młodzieży raport semestralny przekazywany jest rodzicom.

 

  • Wydanie świadectwa ukończenia kursu – CERTYFIKATU.

Każdy słuchacz po pozytywnym zaliczeniu kursu uzyskuje certyfikat zawierający informację o poziomie zaawansowania i ilości godzin ukończonego kursu oraz o poziomie zaawansowania na którym może kontynuować naukę.

 

Chętni studenci mogą przystąpić do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC, które przeprowadzane są w siedzibie naszej Szkoły.

 

Udostępnij znajomym