Kursy maturalne

maturaANGIELSKI         NIEMIECKI     WŁOSKI      HISZPAŃSKI       ROSYJSKI       FRANCUSKI  

Kursy maturalne mają na celu rzetelne przygotowanie naszych słuchaczy do zdania nowego egzaminu oraz zapoznanie ich ze skuteczną strategią jego zdawania.

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego w grupach:
   A) matura podstawowa – część pisemna i ustna
   B) matura rozszerzona – część pisemna i ustna

 

Zajęcia dla maturzystów:

 • odbywają się w grupach do 4 osób
  • prowadzone są przez lektorów, którzy są egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • czas trwania kursu: od października do kwietnia.

Proponujemy spotkania:

 • 1 raz w tygodniu po 100 minut.
 • 2 razy w tygodniu po 100 minut.

 

Program kursów maturalnych został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

 • Słuchacze zdobywają następujące umiejętności:
  • uzyskiwanie i udzielanie informacji,
  • relacjonowanie wydarzeń,
  • negocjowanie,
  • opis ilustracji,
  • rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,
  • prezentacje tematu, dyskusje,
  • struktury leksykalno-gramatyczne,
  • rozumienie ze słuchu,
  • wypowiedzi pisemne (rozprawka, recenzja, opis).

 

W programie każdego z kursów przewidziano egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.

Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego.

Co jeszcze w ramach kursu ??

– dogodne formy płatności,

– atrakcyjne rabaty dla stałych Studentów,

– bonusy dla nowych Słuchaczy,

– dwie próbne lekcje,

– małe grupy,

– bezpłatne konsultacje językowe,

– informowanie rodziców o postępach dzieci i młodzieży w nauce,

– respektowanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i sugestii słuchacza.

 Co obejmuje kurs??

– materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
– testy kwalifikacyjne oraz testy postępu,
– egzaminy semestralne: część pisemna i ustna,
– raporty informujące o postępach w nauce,
– świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej po ukończeniu kursu oraz certyfikat językowy.

Uwaga!

Po ukończeniu kursu Maturzyści będą posiadać wystarczające predyspozycje językowe, aby przystąpić do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC na następujących poziomach:

 • matura podstawowa z wynikiem powyżej 75% – poziom B1 egzaminu TELC
 • matura rozszerzona z wynikiem powyżej 70% – poziom B2 egzaminu TELC

 

Udostępnij znajomym