Kursy konwersacyjne

ANGIELSKI         NIEMIECKI     WŁOSKI      HISZPAŃSKI       ROSYJSKI       FRANCUSKI  

Dla wszystkich, którzy chcą odświeżyć znajomość języka obcego lub przełamać strach przed mówieniem proponujemy konwersacje z doświadczonym nauczycielem. Kurs składa się z niezależnych modułów lekcyjnych, więc możliwe jest wykupienie karnetu na dowolną liczbę godzin w każdym momencie trwania zajęć.  Taki system pozwala na dopasowanie zajęć w szkole językowej do pracy zawodowej lub życia rodzinnego. Istnieje możliwość odbycia zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólno językowych, jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach

Nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

 

Celem kursów konwersacyjnych jest:

  • wyćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, argumentowania, dyskusji,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej,
  • poszerzenia zakresu  słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego,
  • rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

Udostępnij znajomym