Kursy gimnazjalne

ANGIELSKI         NIEMIECKI     WŁOSKI      HISZPAŃSKI       ROSYJSKI       FRANCUSKI  

Program zajęć kurskursy_gimnazjumów gimnazjalnych dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku obejmuje wymogi egzaminu gimnazjalnego. Często wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Program kursów gimnazjalnych został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół gimnazjalnych, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursu słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

  • uzyskiwanie i udzielanie informacji,
  • relacjonowanie wydarzeń,
  • negocjowanie,
  • opis ilustracji,
  • rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,
  • prezentacje tematu, dyskusje,
  • struktury leksykalno-gramatyczne,
  • rozumienie ze słuchu,
  • wypowiedzi pisemne (rozprawka, recenzja, opis).

Lektorzy na zajęciach stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Zajęcia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.

A wszystko to już pod kątem przygotowania do Egzaminu tak, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. W trakcie kursu szczególny nacisk położony jest na systematyczność procesu nauczania. Uczniowie otrzymują regularne prace domowe oraz ćwiczenia sprawdzające postępy w nauce. Zachęcamy rodziców do kontrolowania postępów dziecka poprzez stały kontakt z lektorem i wgląd w testy sprawdzające.
W programie każdego z kursów przewidziano egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed egzaminem gimnazjalnym, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.
Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego.

Zajęcia odbywają się od października do czerwca w następującym cyklu:

– 1 raz w tygodniu po 100 minut.
– 2 razy w tygodniu po 100 minut.

Struktura egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny z języka  dzieli się na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista, natomiast na poziomie rozszerzonym tylko uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się z 4 części:
– rozumienie ze słuchu,
– rozumienie tekstów pisanych,
– znajomość środków językowych,
– znajomość funkcji językowych (wyłącznie na poziomie podstawowym),
– wypowiedź pisemna (wyłącznie na poziomie rozszerzonym).

Co jeszcze w ramach kursu ??

– dogodne formy płatności,

– atrakcyjne rabaty dla stałych Studentów,

– bonusy dla nowych Słuchaczy,

– dwie próbne lekcje,

– małe grupy,

– bezpłatne konsultacje językowe,

– informowanie rodziców o postępach dzieci i młodzieży w nauce,

– respektowanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i sugestii słuchacza.

 Co obejmuje kurs??

– materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
– testy kwalifikacyjne oraz testy postępu,
– egzaminy semestralne: część pisemna i ustna,
– raporty informujące o postępach w nauce,
– świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej po ukończeniu kursu oraz certyfikat językowy.

Udostępnij znajomym