Kursy dla młodzieży

ANGIELSKI         NIEMIECKI     WŁOSKI      HISZPAŃSKI       ROSYJSKI       FRANCUSKI  

Kursy dla młodzieży prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania językowego: od początkujących do zaawansowanych w odpowiednich grupach wiekowych. Polegają na doskonaleniu, uzupełnianiu i poznawaniu struktur, reguł i czasów gramatycznych, poszerzaniu zakresu słownictwa, wyrażeń i zwrotów. Rozwijaniu umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania, kształceniu sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem. A wszystko to już pod kątem przygotowania do Egzaminu Gimnazjalnego (w grupach młodzieży gimnazjalnej) lub Nowej Matury (w grupach młodzieży licealnej) tak, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. W trakcie kursu szczególny nacisk położony jest na systematyczność procesu nauczania. Uczniowie otrzymują regularne prace domowe oraz ćwiczenia sprawdzające postępy w nauce.

Zachęcamy rodziców do kontrolowania postępów dziecka poprzez stały kontakt z lektorem i wgląd w testy sprawdzające.

 

Zajęcia odbywają się od października do czerwca w następującym cyklu:

  •  2 × w tyg. po 100 minut
  •  3× w tyg. po 100 minut.

Jeden poziom zaawansowania realizowany w ciągu roku obejmuje 120 godz. lekcyjnych.

 

Zapewniamy:

  • naukę w małych grupach co gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego słuchacza,
  • profesjonalną kadrę lektorów polskojęzycznych i native speakers,
  • miłą i przyjazną atmosferę,
  • ciekawe materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć, obejmujące tematykę interesującą nastolatków oraz sprzyjające naturalnej komunikacji ,
  • interesujący i aktywizujący sposób prowadzenia zajęć.

 

Chętni studenci poziomów średniozaawansowanych i zaawansowanych mogą przystąpić do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC, które przeprowadzane są w siedzibie naszej Szkoły.

Udostępnij znajomym