Oferta dla firm i instytucji

dlafirm_mniejNauka języków obcych to korzyść dla obu stron – pracowników i pracodawców. Pracownicy korzystając z kursów podnoszą swoje kwalifikacje oraz umacniają pozycję w firmie. Pracodawcy natomiast zyskują, gdyż pracownicy władający językami obcymi kształtują pozytywny wizerunek firmy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Oferujemy najwyższą jakość w nauczaniu następujących języków obcych:
angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański i rosyjski, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Państwa Firmę lub w siedzibie Szkoły znajdującej się w centrum Radomia. Wszystkie kursy dla firm są dokładnie dopasowywane do danego klienta, zarówno pod względem czasu i godzin trwania, jak i zawartości merytorycznej (język ogólny, język biznesowy, prawniczy, bankowy, biurowy, menedżerski, medyczny, urzędniczy, handlowy, techniczny, informatyczny, kursy specjalistyczne). Nieustannie wprowadzamy rozwiązania, mające na celu zwiększenie ich efektywności i pomoc słuchaczom w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w jak najkrótszym czasie.

Naczelnym zadaniem szkoły jest przekazanie słuchaczom umiejętności językowych i sprawnego posługiwania się językiem obcym na płaszczyznach:
komunikacja, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie.

Priorytetem naszej Szkoły jest rozwój języka mówionego, a w drugiej kolejności pisanego.

W przypadku kursów specjalistycznych wszystkie sprawności przekazywane są w aspekcie działalności zawodowej przy zastosowaniu fachowej literatury i podręczników czołowych wydawnictw.

Zaletą proponowanych przez nas szkoleń jest:

  • elastyczne dostosowane procesu dydaktycznego, formy zajęć oraz ich terminu do indywidualnych potrzeb uczących się
  • istnieje możliwość zmiany lektora w przypadku ewentualnego braku satysfakcji z jego pracy,
  • możliwość przesuwania i odwoływania zajęć (najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję),
  • dogodny system płatności – płatność przelewem tylko za faktycznie odbyte zajęcia, po zakończeniu pełnego miesiąca kursu.

 

Słuchaczom poziomów średniozaawansowanych i zaawansowanych możemy zaproponować przystąpienie do egzaminu The European Language Certificates (TELC), który przeprowadzany jest w siedzibie Szkoły. Certyfikaty są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 96 poz. 875.

Kontakt dla klientów biznesowych i instytucjonalnych:

Sekretariat Szkoły
tel. 795 437 566,

e-mail: sekretariat@consus.radom.pl

 

 

Zobacz Dlaczego CONSUS – Referencje

 

 

zdjecie1 img_2598 img_2600 img_2602
img_2612 img_2605 img_2606 img_2618
img_2614 img_2620 img_2617 img_2621
img_2622

Udostępnij znajomym