O nas

Kilka słów o naszej firmie…IMG_1820

Szkoła Języków Obcych „CONSUS” prowadzi działalność edukacyjną od 2000 roku.

 

Prowadzimy naukę następujących języków:

 • angielski
 • niemiecki
 • włoski
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski

na wszystkich poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywają się w komfortowych i sprzyjających nauce warunkach w siedzibie Szkoły znajdującej się w centrum Radomia.


( Od 01.09.2015r. zmiana siedziby szkoły na ul. Żeromskiego 65 w Radomiu. )

 

Nasza szkoła jest:

 • Niepubliczną Placówką Oświatową wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr EST. 4320-129.
 • Licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC z upoważnienia WBT Weiterbildungs – Testsysteme GmbH, Centralne Biuro Administracji Egzaminów TELC, który jest uznawany i akredytowany we wszystkich krajach europejskich,
 • Instytucją szkoleniową pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – numer ewidencyjny: 2.14/00125/2015.

 

Szkoła Języków Obcych CONSUS naucza słuchaczy w firmach, studentów z naboru własnego oraz brała udział w realizacji następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • PHARE 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich PL01.06.09.01-02-07
 • PHARE 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt 50 na Plus „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia”;
 • projekt ZPORR 2004-2006 „Paszport ku lepszemu życiu” współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa; Priorytet 2 Działanie 2.3. Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa,
 • projekt Fundacji Przyjaciółka nt. „Nadzieja na jutro” – cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach SPO RZL ,
 • projekt „Aktywny start” w ramach Działania 1.2a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 • projekt „Droga do zatrudnienia” w ramach Działania 1.3a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 • projekt „Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet z Rejonu Radomskiego” w ramach działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
 • projekt ” Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiebiorstw Grupy Sita” realizowany w latach 2009-2010. Udział w projekcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiebiorstwach w POKL”
 • projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” Poddziałanie 7.1.1 Priorytet VII POKL.
 • projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” Poddziałanie 7.1.2  Priorytet VII POKL.
 • liczne kursy zlecane przez Instytucje oraz Urzędy Pracy w ramach realizacji projektów EFS

 

Naszym najwyższym priorytetem jest satysfakcja Studentów i udzielane przez nich rekomendacje.
Pragniemy być
rozpoznawani na rynku jako stabilna i godna zaufania placówka oświatowa. 

Udostępnij znajomym