Lektorzy

Wizerunkiem naszej szkoły jest profesjonalna kadra lektorska, którą tworzą ludzie o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych, posiadający zdolności interpersonalne nieocenione w procesie nauczania.

Pozwala im to na:

  • Dogłębne poznanie potrzeb uczestników zajęć;
  • Wyeliminowanie stresu na zajęciach;
  • Dobór odpowiednich metod i technik nauczania;
  • Zmotywowanie do nauki i zaangażowanie w aktywne uczestnictwo w zajęciach;
  • Wszystkie zajęcia prowadzone są przez lektorów polskojęzycznych oraz native speakers.

 

Są oni absolwentami lub pracownikami naukowymi Wydziałów Filologicznych Uniwersytetów oraz Kolegiów Nauczycielskich. Wielu z nich jest czynnymi nauczycielami akademickimi na uczelniach wyższych oraz nauczycielami radomskich liceów i gimnazjów.

Nasi lektorzy są również licencjonowanymi Egzaminatorami Europejskich Certyfikatów Językowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oprócz kwalifikacji zawodowych (tytuł doktora, magistra lub licencjata) liczy się osobowość lektora, kreatywność i talent konieczny do uprawiania sztuki nauczania. Ma to na celu stworzenie optymalnych warunków, w których słuchacz może przyswoić wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności.
Wszyscy lektorzy zatrudniani są po uprzedniej ocenie dokonywanej po fachowo przeprowadzonych lekcjach próbnych. Postawiliśmy im bardzo wysokie wymagania.

Największą satysfakcję sprawia nam fakt, że nasi studenci bardzo wysoko oceniają zajęcia i nauczycieli. To sprawia, że większość z nich kontynuuje naukę w naszej szkole, bądź wraca do nas po semestrze lub roku spędzonym w innej szkole językowej.

 

Dla lektorów naszej szkoły liczy się pasja i radość z postępów słuchaczy. Są to ludzie ciekawi świata, otwarci na potrzeby innych i stale pogłębiający swoją wiedzę.

Udostępnij znajomym