Kursy z języka niemieckiego

Nauką języka niemieckiego zajmujemy się od 2000 roku, co gwarantuje wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalność na rynku. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych klientów w każdym wieku. Język Niemiecki Radom, sprawdź naszą ofertę!

 

Oferujemy pełen zakres kursów języka niemieckiego, w tym m.in. :

 

– Kursy języka niemieckiego dla dzieci

Naukę języka niemieckiego dla dzieci prowadzimy w grupach wiekowych od 6 do 12 lat. Zarówno dzieci najmłodsze, które jeszcze nie potrafią pisać ani czytać, jak i dzieci starsze. Specjalnie opracowany program nauczania pozwala na szybkie i efektywne zdobywanie umiejętności językowych, wykorzystując oprócz tradycyjnych metod również elementy gier i zabaw edukacyjnych. Poprzez gry, zabawy i śpiew dzieci doskonale uczą się i z łatwością przyswajają nowy „obcy” język. Wszyscy nasi lektorzy są znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi, sprawiają, że nauka języka niemieckiego jest jednocześnie zabawą jak i wielką przygodą.

Nasi młodzi słuchacze mają możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Dodatkowo dzieci oraz rodzice mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji, w czasie, których lektor pomoże np. nadrobić lekcję, na której dziecko było nieobecne lub odrobić zadania domowe zadane ze szkoły.

 

– Kursy języka niemieckiego dla młodzieży

Program kursów języka niemieckiego dla młodzieży szkół średnich dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. Kurs języka niemieckiego w zależności od wieku słuchaczy obejmuje wymogi egzaminu maturalnego. Najczęściej wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy tworzone są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Wszystkie programy kursów dla młodzieży zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich oraz członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursu języka niemieckiego słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji,
 • relacjonowanie wydarzeń,
 • negocjowanie,
 • opis ilustracji,
 • rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,
 • prezentacje tematu, dyskusje,
 • wypowiedzi pisemne (rozprawka, recenzja, opis),
 • struktury leksykalno-gramatyczne.

Lektorzy w czasie zajęć stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Ćwiczenia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.

I wszystko to już pod kątem przygotowania do nowej matury tak, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. W czasie realizacji kursu języka niemieckiego szczególny nacisk położony jest na systematyczność procesu nauczania. Słuchacze mają regularne zadawane prace domowe oraz ćwiczenia sprawdzające postępy w nauce.  Program każdego z kursów języka niemieckiego przewiduje egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wykluczyć słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Dobry wynik egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie państwowym.
Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego.

 

– Kursy języka niemieckiego dla dorosłych

Kursy języka niemieckiego dla dorosłych przeznaczone są dla osób pełnoletnich na wszystkich poziomach zaawansowania językowego: od początkującego do zaawansowanego. Lektor prowadzący zajęcia zobowiązany jest zwrócić uwagę na specyfikę pracy z osobami dorosłymi, możliwości przyswajania materiału, różne cechy osobowościowe i style uczenia się słuchaczy. Podczas zajęć rozwijane są podstawowe sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu). Zasadniczy nacisk prowadząc kurs języka niemieckiego kładziemy jednak na komunikację, aby nasi Słuchacze posiedli umiejętność swobodnego wypowiadania się i nie bali się mówić w danym języku. Przyswajają i pogłębiają znajomość struktur gramatycznych, poszerzają zakres słownictwa tak, aby sprawnie poradzić sobie w rozmaitych sytuacjach z życia codziennego, płynnie i poprawnie komunikując się w języku obcym, zarówno mówionym jak i pisanym. Język niemiecki Radom – dla osób, które potrzebują języka niemieckiego w pracy pomagamy zgłębiać słownictwo specjalistyczne np.: biznesowe, medyczne, prawnicze, ekonomiczne.

 

– Kursy języka niemieckiego przygotowujące do matury

Kursy języka niemieckiego dla maturzystów przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu oraz zapoznają ich ze skuteczną strategią jego zdawania.

Nasz placówka przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w grupach:
A) matura podstawowa – część ustna i pisemna
B) matura rozszerzona – część ustna i pisemna

 

Program kursów języka niemieckiego przygotowujących do matury został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół

średnich i członków szkolnych komisji egzaminacyjnych. W czasie kursu języka niemieckiego przewidziano egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować zdenerwowanie przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik egzaminów próbnych zapewnia 100% zdawalności na egzaminie. Nasi słuchacze otrzymują od nas zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Ukończenie naszego kursu języka niemieckiego przygotowującego do matury daje możliwość przystąpienia do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC na następujących poziomach:

 •  matura podstawowa z wynikiem powyżej 75% – poziom B1 egzaminu TELC
 •  matura rozszerzona z wynikiem powyżej 70% – poziom B2 egzaminu TELC

 

– Kursy języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Program kursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku obejmuje wymogi egzaminu gimnazjalnego i wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Program kursów języka niemieckiego dla gimnazjalistów został utworzony na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursów języka niemieckiego dla gimnazjalistów słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

 •  udzielanie i uzyskiwanie informacji,
 •  opis ilustracji,
 •  prezentacje tematu, dyskusje,
 •  relacjonowanie wydarzeń,
 •  negocjowanie,
 •  rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,
 •  struktury leksykalno-gramatyczne,
 •  rozumienie ze słuchu,
 •  wypowiedzi pisemne (recenzja, rozprawka, opis).

Nasz kurs języka niemieckiego pomaga rozwinąć język niemiecki w praktycznych dziedzinach życia codziennego. Lektorzy podczas zajęć stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki.

 

– Kursy języka niemieckiego – indywidualne (one to one)

Zajęcia indywidualne (one to one) z języka niemieckiego to propozycja dla każdego, bez względu na czas, jakim dysponuje. Dopasowane godziny zajęć do możliwości czasowych każdego kursanta jest to sprawdzone przez nas rozwiązanie, które nie ogranicza nikogo ze względu na wykonywany zawód czy inne obowiązki. Rozpoczęcie zajęć poprzedza dogłębna analiza potrzeb kursanta, na podstawie, której dobierany jest zakres materiału nauczania. Zdecydowanie warto skorzystać z tej formy nauki. Podczas zajęć indywidualnych z języka niemieckiego nauczyciel pracuje tylko z jednym słuchaczem, co pozwala jeszcze lepiej rozpoznać jego potrzeby, umiejętności i skupić się na potrzebach. Zajęcia przygotowane są równie profesjonalnie jak w przypadku każdej innej formy kursu, opracowane w oparciu o najlepsze materiały i prowadzone przez nauczyciela.

 

– Kursy intensywne z języka niemieckiego dla wyjeżdżających za granicę są to intensywne jedno- i dwumiesięczne kursy dla słuchaczy, którzy w krótkim czasie chcą przyswoić język  niemiecki na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego lub przypomnieć sobie i uzupełnić wiedzę wcześniej nabytą. Odbiorcami kursu intensywnego z języka niemieckiego są osoby dorosłe, początkujące lub na niskim poziomie zaawansowania, zainteresowane jak najszybszym opanowaniem umiejętności skutecznej komunikacji w najbardziej istotnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, związanych z pracą bądź podróżowaniem za granicą.

 

– Kursy z języka niemieckiego konwersacyjne skierowane są dla wszystkich osób, które chcą odświeżyć znajomość języka niemieckiego lub przełamać strach przed mówieniem. Program kursu składa się z niezależnych modułów lekcyjnych, więc możliwe jest wykupienie karnetu na dowolną liczbę godzin w każdym momencie trwania zajęć.  System ten pozwala na dopasowanie zajęć w szkole językowej do pracy zawodowej lub życia rodzinnego. Podczas zajęć główny nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji

 

– Kursy języka niemieckiego dla firm i instytucji

Kurs języka niemieckiego dla firm i instytucji dostosowane są do oczekiwań i wymagań naszych klientów, zarówno pod względem czasu i godzin trwania, jak i zawartości merytorycznej (język niemiecki biznesowy, prawniczy, bankowy, biurowy, menedżerski, medyczny, urzędniczy, handlowy, techniczny, informatyczny, język ogólny lub kursy specjalistyczne). Naczelnym zadaniem lektora jest przekazanie słuchaczom umiejętności językowych i sprawnego posługiwania się językiem niemieckim na płaszczyznach: komunikacja, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie.

Udostępnij znajomym