Kursy z języka francuskiego

Nauką języka francuskiego zajmujemy się od 2000 roku, co gwarantuje wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalność na rynku. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych klientów w każdym wieku.

 

Oferujemy pełen zakres kursów języka francuskiego, w tym m.in. :

 

– Kursy języka francuskiego dla dzieci

Naukę języka francuskiego dla dzieci prowadzimy w grupach wiekowych od 6 do 12 lat. Zarówno dzieci najmłodsze, które jeszcze nie potrafią pisać ani czytać, jak i dzieci starsze. Specjalnie opracowany program nauczania pozwala na szybkie i efektywne zdobywanie umiejętności językowych, wykorzystując oprócz tradycyjnych metod również elementy gier i zabaw edukacyjnych. Poprzez gry, zabawy i śpiew dzieci doskonale uczą się i z łatwością przyswajają nowy „obcy” język. Wszyscy nasi lektorzy są znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi, sprawiają, że nauka języka niemieckiego jest jednocześnie zabawą jak i wielką przygodą.

Nasi młodzi słuchacze mają możliwość kontynuacji nauki języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Dodatkowo dzieci oraz rodzice mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji, w czasie, których lektor pomoże np. nadrobić lekcję, na której dziecko było nieobecne lub odrobić zadania domowe zadane ze szkoły.

 

– Kursy języka francuskiego dla młodzieży

Program kursów języka francuskiego dla młodzieży szkół średnich dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku słuchaczy obejmuje wymogi egzaminu maturalnego. Najczęściej wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy tworzone są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Wszystkie programy kursów dla młodzieży zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich oraz członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursu języka francuskiego słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

 •  rozumienie ze słuchu,
 •  uzyskiwanie i udzielanie informacji,
 •  relacjonowanie wydarzeń,
 •  negocjowanie,
 •  opis ilustracji,
 •  rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,
 •  prezentacje tematu, dyskusje,
 •  wypowiedzi pisemne (rozprawka, recenzja, opis),
 •  struktury leksykalno-gramatyczne.

 
Lektorzy w czasie zajęć stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Ćwiczenia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.

I wszystko to już pod kątem przygotowania do nowej matury tak, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. W czasie realizacji kursu języka francuskiego szczególny nacisk położony jest na systematyczność procesu nauczania. Słuchacze mają regularne zadawane prace domowe oraz ćwiczenia sprawdzające postępy w nauce.  Program każdego z kursów języka francuskiego przewiduje egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wykluczyć słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Dobry wynik egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie państwowym.
Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego.

 

– Kursy języka francuskiego dla dorosłych

Kursy języka francuskiego dla dorosłych przeznaczone są dla osób pełnoletnich na wszystkich poziomach zaawansowania językowego: od początkującego do zaawansowanego. Lektor prowadzący zajęcia zobowiązany jest zwrócić uwagę na specyfikę pracy z osobami dorosłymi, możliwości przyswajania materiału, różne cechy osobowościowe i style uczenia się słuchaczy. Podczas zajęć rozwijane są podstawowe sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu). Zasadniczy nacisk kładziemy jednak na komunikację, aby nasi Słuchacze posiedli umiejętność swobodnego wypowiadania się i nie bali się mówić w danym języku. Przyswajają i pogłębiają znajomość struktur gramatycznych, poszerzają zakres słownictwa tak, aby sprawnie poradzić sobie w rozmaitych sytuacjach z życia codziennego, płynnie i poprawnie komunikując się w języku obcym, zarówno mówionym jak i pisanym. Dodatkowo dla osób, które potrzebują języka francuskiego w pracy pomagamy zgłębiać słownictwo specjalistyczne np.: biznesowe, medyczne, prawnicze, ekonomiczne.

 

– Kursy języka francuskiego przygotowujące do matury

Kursy języka francuskiego dla maturzystów przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu oraz zapoznają ich ze skuteczną strategią jego zdawania.

Nasza placówka przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka francuskiego w grupach:
A) matura podstawowa – część ustna i pisemna
B) matura rozszerzona – część ustna i pisemna

 

Program kursów języka francuskiego przygotowujących do matury został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół

średnich i członków szkolnych komisji egzaminacyjnych. W czasie kursu języka francuskiego przewidziano egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować zdenerwowanie przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik egzaminów próbnych zapewnia 100% zdawalności na egzaminie. Nasi słuchacze otrzymują od nas zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Ukończenie naszego kursu języka francuskiego przygotowującego do matury daje możliwość przystąpienia do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC na następujących poziomach:

 •  matura podstawowa z wynikiem powyżej 75% – poziom B1 egzaminu TELC
 •  matura rozszerzona z wynikiem powyżej 70% – poziom B2 egzaminu TELC

 

– Kursy języka francuskiego dla gimnazjalistów

Program kursu języka francuskiego dla gimnazjalistów dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku obejmuje wymogi egzaminu gimnazjalnego i wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Program kursów języka francuskiego dla

Udostępnij znajomym