Kursy z języka angielskiego

Nauką języka angielskiego zajmujemy się od 2000 roku, co gwarantuje wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalność na rynku. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych klientów w każdym wieku. Angielski Radom, sprawdź nasza ofertę:

Oferujemy pełen zakres kursów języka angielskiego, w tym m.in. :

– Kursy języka angielskiego dla dzieci

Naukę języka angielskiego dla dzieci prowadzimy w grupach wiekowych od 6 do 12 lat. Zarówno dzieci najmłodsze, które jeszcze nie potrafią pisać ani czytać, jak i dzieci starsze. Specjalnie opracowany program nauczania pozwala na szybkie i efektywne zdobywanie umiejętności językowych, wykorzystując oprócz tradycyjnych metod również elementy gier i zabaw edukacyjnych. Poprzez gry, zabawy i śpiew dzieci doskonale uczą się i z łatwością przyswajają nowy „obcy” język. Wszyscy nasi lektorzy są znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi, sprawiają, że nauka języka angielskiego jest jednocześnie zabawą jak i wielką przygodą.

Nasi młodzi słuchacze mają możliwość kontynuacji nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Dodatkowo dzieci oraz rodzice mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji, w czasie, których lektor pomoże np. nadrobić lekcję, na której dziecko było nieobecne lub odrobić zadania domowe zadane ze szkoły.

– Kursy języka angielskiego dla młodzieży

Program kursów języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku słuchaczy nauka angielskiego obejmuje wymogi egzaminu maturalnego. Najczęściej wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy tworzone są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Wszystkie programy kursów dla młodzieży zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich oraz członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursu języka angielskiego słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

– rozumienie ze słuchu,

– uzyskiwanie i udzielanie informacji,

– relacjonowanie wydarzeń,

– negocjowanie,

– opis ilustracji,

– rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,

– prezentacje tematu, dyskusje,

– wypowiedzi pisemne (rozprawka, recenzja, opis),

– struktury leksykalno-gramatyczne.

Lektorzy w czasie zajęć stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Ćwiczenia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.

I wszystko to już pod kątem przygotowania do nowej matury tak, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. W czasie realizacji kursu języka angielskiego szczególny nacisk położony jest na systematyczność procesu nauczania. Słuchacze mają regularne zadawane prace domowe oraz ćwiczenia sprawdzające postępy w nauce.  Program każdego z kursów języka angielskiego przewiduje egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wykluczyć słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Dobry wynik egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie państwowym.
Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego.

– Kursy języka angielskiego dla dorosłych

Kursy języka angielskiego dla dorosłych przeznaczone są dla osób pełnoletnich na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Prowadzimy naukę angielskiego zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Lektor prowadzący zajęcia zobowiązany jest zwrócić uwagę na specyfikę pracy z osobami dorosłymi, możliwości przyswajania materiału, różne cechy osobowościowe i style uczenia się słuchaczy. Podczas zajęć rozwijane są podstawowe sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu). Zasadniczy nacisk kładziemy jednak na komunikację, aby nasi Słuchacze posiedli umiejętność swobodnego wypowiadania się i nie bali się mówić w danym języku. Przyswajają i pogłębiają znajomość struktur gramatycznych, poszerzają zakres słownictwa tak, aby sprawnie poradzić sobie w rozmaitych sytuacjach z życia codziennego, płynnie i poprawnie komunikując się w języku obcym, zarówno mówionym jak i pisanym. Dodatkowo dla osób, które potrzebują języka angielskiego w pracy pomagamy zgłębiać słownictwo specjalistyczne np.: biznesowe, medyczne, prawnicze, ekonomiczne.

 

– Kursy języka angielskiego przygotowujące do matury

Kursy języka angielskiego dla maturzystów przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu oraz zapoznanają ich ze skuteczną strategią jego zdawania.

Nasz placówka przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w grupach:
A) matura podstawowa – część ustna i pisemna
B) matura rozszerzona – część ustna i pisemna

 

Angielski Radom to program kursów języka angielskiego przygotowujących do matury został opracowany na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół

średnich i członków szkolnych komisji egzaminacyjnych. W czasie kursu języka angielskiego przewidziano egzaminy próbne – ustne i pisemne, które pozwalają kandydatom zredukować zdenerwowanie przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik egzaminów próbnych zapewnia 100% zdawalności na egzaminie.

Nasi słuchacze otrzymują od nas zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Ukończenie naszego kursu języka angielskiego przygotowującego do matury daje możliwość przystąpienia do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe TELC na następujących poziomach:

– matura podstawowa z wynikiem powyżej 75% – poziom B1 egzaminu TELC

– matura rozszerzona z wynikiem powyżej 70% – poziom B2 egzaminu TELC

 

– Kursy języka angielskiego dla gimnazjalistów

Program kursu języka angielskiego dla gimnazjalistów dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku obejmuje wymogi egzaminu gimnazjalnego i wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy. Program kursów języka angielskiego dla gimnazjalistów został utworzuny na podstawie wytycznych MEN w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz członków szkolnych komisji egzaminacyjnych.

Podczas kursów języka angielskiego dla gimnazjalistów słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

– udzielanie i uzyskiwanie informacji,

– opis ilustracji,

– prezentacje tematu, dyskusje,

– relacjonowanie wydarzeń,

– negocjowanie,

– rozmowy na podstawie materiału symulacyjnego,

– struktury leksykalno-gramatyczne,

– rozumienie ze słuchu,

– wypowiedzi pisemne (recenzja, rozprawka, opis).

Lektorzy podczas zajęć stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki angielskiego.

 

– Kursy języka angielskiego – indywidualne (one to one)

Zajęcia indywidualne (one to one) z języka angielskiego to propozycja dla każdego, bez względu na czas, jakim dysponuje. Dopasowane godziny zajęć do możliwości czasowych każdego kursanta i jest to sprawdzone przez nas rozwiązanie, które nie ogranicza nikogo ze względu na wykonywany zawód czy inne obowiązki. Istnieje możliwość odbywania zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Rozpoczęcie zajęć poprzedza dogłębna analiza potrzeb kursanta, na podstawie, której dobierany jest zakres materiału nauczania. Zdecydowanie warto skorzystać z tej formy nauki angielskiego. Podczas zajęć indywidualnych z języka angielskiego nauczyciel pracuje tylko z jednym słuchaczem, co pozwala jeszcze lepiej rozpoznać jego potrzeby, umiejętności i skupić się na potrzebach. Zajęcia przygotowane są równie profesjonalnie jak w przypadku każdej innej formy kursu, opracowane w oparciu o najlepsze materiały i prowadzone przez nauczyciela.

– Kursy intensywne z języka angielskiego dla wyjeżdżających za granicę są to intensywne jedno- i dwumiesięczne kursy dla słuchaczy, którzy w krótkim czasie chcą przyswoić język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego lub przypomnieć sobie i uzupełnić wiedzę wcześniej nabytą. Odbiorcami kursu intensywnego z języka angielskiego są osoby dorosłe, początkujące lub na niskim poziomie zaawansowania, zainteresowane jak najszybszym opanowaniem umiejętności skutecznej komunikacji w najbardziej istotnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, związanych z pracą bądź podróżowaniem za granicą.

– Kursy z języka angielskiego konwersacyjne skierowane są dla wszystkich osób, które chcą odświeżyć znajomość języka angielskiego lub przełamać strach przed mówieniem. Program kursu składa się z niezależnych modułów lekcyjnych, więc możliwe jest wykupienie karnetu na dowolną liczbę godzin w każdym momencie trwania zajęć.  System ten pozwala na dopasowanie zajęć w szkole językowej do pracy zawodowej lub życia rodzinnego. Podczas zajęć główny nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji

– Kursy języka angielskiego dla firm i instytucji

Kursy języka angielskiego dla firm i instytucji dostosowane są do oczekiwań i wymagań naszych klientów.  Wszystkie kursy języka angielskiego dla firm i instytucji są dokładnie dopasowywane do danego klienta, zarówno pod względem czasu i godzin trwania, jak i zawartości merytorycznej (język biznesowy, prawniczy, bankowy, biurowy, menedżerski, medyczny, urzędniczy, handlowy, techniczny, informatyczny, język ogólny lub kursy specjalistyczne). Naczelnym zadaniem lektora jest przekazanie słuchaczom umiejętności językowych i sprawnego posługiwania się językiem angielskim na płaszczyznach: komunikacja, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie.

 

Skontaktuj się i zapytaj o Angielski Radom

Udostępnij znajomym