EGZAMIN TELC

TELCtelc_cert

 • Certyfikaty TELC zostały opracowane właśnie po to, aby umożliwić jednoznaczną i obiektywną ocenę poszczególnych kompetencji językowych.
 • TELC– Europejskie egzaminy i certyfikaty językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania. Certyfikaty z 9 języków : angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski. Oprócz egzaminów z zakresu ogólnej znajomości języka do dyspozycji kandydatów stworzone zostały również egzaminy specjalistyczne – businessowy, turystyczno-hotelarski i techniczny.   Egzaminy : dla młodzieży, dorosłych lub zawodowe
 • TELC – to system egzaminów językowych stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Egzaminy TELC są w pełni porównywalne. Każdy poziom tworzony jest w odniesieniu do szczegółowych, ujednoliconych kryteriów niezależnie od języka.
  Niekwestionowaną zaletą tych egzaminów jest fakt, że kładą nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata. Sprawdzona zostaje jego umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego. Terminy egzaminów dostosowywane są do indywidualnych potrzeb kandydatów. Dodatkowym atutem jest krótki czas oczekiwania na wyniki .

CO DAJE TELC

 • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w opraciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
 • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Sokrates/Erasmus
 • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1 ) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
 • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej ( minimalny poziom – B2 ).
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które weszło w życie z dniem 01.10.2017r.certyfikaty telc stanowią potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych. Dotyczy to certyfikatów telc z pięciu języków dla podstawowej znajomości języka obcego:*telc English B2 *telc Deutsch B2*telc Italiano B2*telc Francais B2*telc Espanol B2oraz certyfikatów telc z dwóch języków dla zaawansowanej i biegłej znajomości języka obcego:*telc English C1  oraz telc English C2*telc Deutsch C1 oraz telc Deutsch C2

 

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej

 • Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Na przykład struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
 • Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

clip_image002

Rozwiąż test modelowy i sprawdź na jakim jesteś poziomie zaawansowania językowego. – w zakładce ” DO POBRANIA”

(link do testów modelowych na www.telc.net)

Udostępnij znajomym